Azilantima pomoć od 50 eura

(foto: Guliver/Getty images)

Uredbom o visini novčane pomoći za stranca koji traži međunarodnu zaštitu utvrđeno je da mu se, u ostvarivanju prava na prihvat, može odobriti novčana pomoć u iznosu od 50 eura, dok traje prihvat.

Vlada je danas na sjednici donijela Uredbu o visini novčane pomoći za stranca koji traži međunarodnu zaštitu, azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom.

“Uredbom je utvrđeno da se strancu koji traži međunarodnu zaštitu može, u ostvarivanju prava na prihvat, odobriti novčana pomoć u iznosu od 50 eura, dok traje prihvat”, navodi se u saopštenju nakon sjednice Vlade.

Pored toga, azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom ima pravo na mjesečnu novčanu pomoć koja iznosi za pojedinca 66,68 eura, porodicu sa dva člana 80,08 eura, porodicu sa tri člana 96,11 eura, porodicu sa četiri člana 113,47 eura i porodicu sa pet i više članova 126,77 eura.

Na sjednici je, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, usvojen i Prvi godišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa za period od prošle do ove godine.

“Izvještaj sadrži pregled realizovanih aktivnosti po strateškim ciljevima i detaljan statistički pregled stepena realizacije planiranih mjera u izvještajnom periodu”, navodi se u saopštenju.

U prošloj godini su od ukupno 137 dospjelih aktivnosti realizovane 24 aktivnosti, odnosn 17,52 odsto, 110 aktivnosti, odnosno 80,29 odsto se realizuje u kontinuitetu, djelimično su realizovane dvije aktivnosti odnosno 1,46 odsto, dok je jedna aktivnost (0,73 odsto) nerealizovana.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između crnogorskog Ministarstva odbrane i Ministarstva nacionalne odbrane Grčke u vezi saradnje u okviru Atinskog međunarodnog koordinacionog centra za pomorski strateški transport (AMSCC).

“Crna Gora potrebe za obezbjeđivanjem strateškog transporta radi učešća u međunarodnim misijama, operacijama i vježbama ispunjava u okviru odgovarajućih bilateralnih i multilateralnih sporazuma i ugovora sa partnerskim zemljama i organizacijama”, navodi se u saopštenju.

Članstvo Ministarstva odbrane Crne Gore u ovoj organizaciji bi pomoglo dostizanju cilja sposobnosti Strateški transport nacionalnih snaga, koji je definisan Planom integracije Crne Gore u NATO.

Članstvo Ministarstva odbrane u AMSCC-u, kao i usluge koje AMSCC pruža, su besplatni.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima za prošlu godinu.

rtcg.me

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Скочи на траку са алаткама