Bar: S jednim zaposlenim asfaltirali za 470.000!

Pomoćnik sekretara za ekonomiju i finansije opštine Bar Savo Vujošević saopštio je da je otkrio brojne nelegalne i sumnjive radnje čelnika barske lokalne samouprave na štetu budžeta!

 On je kao najdrastičniji primjer, kako je naveo neodgovornog I nezakonitog rada opštinskih organa, naveo posao u vezi asfaltiranja puteva po mjesnim zajednicama u Baru u vrijednosti 470.000 eura. Ovaj posao je, kako kaže Vujošević, na javnompozivu nelegalno pripao firmi Civil Enginer iz Podgorice, prenio je Dan.

Podgorički dnevnik navodi da je Vujošević, koji je u sekretarijatu angažovan po leks specijalisu, podnio Specijalnom državnom tužiocu krivičnuprijavu protiv predsjednika Opštine Bar Zorana Srzentića i nadležnih u toj opštini jer firma Civil Engineer nije ispunila tražene uslove iz ponude.

Vujošević je rekao da je javni poziv za saniranje i asfaltiranje puteva po barskim MZ objavljen 1.marta i da je prvobitnim rešenjem, kao najpovoljnijaponuda bila ocijenjena Puteva iz Bara na koju je žalbu uložila firma Civil Engineer iz Podgorice. Komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki je uvažila ovu žalbu i poništila postupak dabi u ponovljenom postupku za najbolju ponduu bila izabrana upravo ona podgoričke firme koja je bila skuplja za 30,000 eura od ponude puteva iz Bara.

Vujošević je istakao da firma Civil Engineer nije mogla ni da učestvuje u konkursu jer nije ispunjavala uslove predviđene tenderskom dokumentacijom, kao što su broj zaposlenih, njihova stručna sprema i posjedovanje odgovarajuće tehičke mehanizacije za obavljanje ove vrste poslova.

Civil Engineer nije mogao da bude izabran kao najpovoljniji ponuđač s obzirom da je u ponudi naveo samo ime jednog zaposlenog i njegovu stručnuspemu i to izvršnog direktora firme Aleksandra lakovića, dokpodaci ostalih radnika koji izvode radove nisu postavljeni. Takođe, isti ponuđač nije mogao biti izabran jer za predmetne radove nije imao potrebnu tehničku opremu kao što su finišer za asfaltiranje i valjkovi za nabijanje asfaltaa ni lista radova u ponudi ne preporučuje navedenu firmu za izvođenje radova, jer nigdje nije navela da je radila poslove asfaltiranja ulica i puteva„, rekao je Vujošević.

On je naveo da je Civil Engineer u ponudi izjavio da neće angažovati nikakve podizvođače ali je ipak sklopio ugovor o iznajmljivanju radnika i mehanizacije od firme „Đokić grupa“ čime je prekršio ugovornu obavezu.

Komunalna policija mi je 29. avgusta dostavila dopis u kojem se navodi da je 27. jula zaključen ugovor o preuzimanju radne snage između „Đokić grupe“, kao davaoca usluge, i firme Civil Engineer, kao naručioca. Istog dana zaključen je i ugovor o rentiranju mehanizacije između istih firmi. Inspekciji rada sam poslao prijavu daprovjereda li su uredno prijavili radnike koji su pretežno iz Albanije, kako ne bi bila nanijeta šteta državi i opštini. Međutim, kada je inspekcija izašla na teren nekoliko dana nije bilo radnika na ulicama da bi kasnije nastavili posao„, rekao je Vujošević, prenosi Dan.

Vujošević je otkrio i da u Opštini određeni broj zaposlenih na neodređeno vrijeme godinama ne dolazi na posao, da opštinski službenici svakodnevno zloupotrebljavaju službena vozila.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Скочи на траку са алаткама