CG dobila slučaj pred Evropskim sudom

(ilustracija/Pixabay)

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio je da nije bilo povrede Evropske konvencije o ljudskim pravima u predmetu Vujović protiv Crne Gore.

Državljanin Crne Gore i Norveške Igor Vujović se žalio na povredu Evropske konvencije o ljudskim pravima zbog dužine trajanja krivičnog postupka pred domaćim sudovima, smatrajući da nije bila kompatabilna sa konvencijskim standardom razumnog vremenskog trajanja.

„Ova presuda Evropskog suda je od posebnog značaja zbog činjenice da u konkretnom predmetu Evropski sud nije odbacio podnijetu predstavku po osnovu procesnih uslova neprihvatjivosti, već je ušao u meritum predmeta i ustanovio da naša država nije povrijedila pravo podnosioca predstavke“, navodi se u saopštenju zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentine Pavličić.

Kako je istakla, Vlada nije prihvatila sudsko poravnanje i uspjela je da argumentima ubjedi Evropski sud u neosnovanost podstavke.

„Evropski sud je utvrdio da je podnosilac predstavke u par navarata bio neopravdano odsutan na zakazanim pretresima pred domaćim sudovima što je doprinjelo odlaganju i dužini trajanja postupka. Pored navedene činjenice, Evropski sud je utvrdio da podnosilac predstavke nije ukazao na bilo koji period neaktivnosti domaćih sudova i utvrdio da se ostatak dužine trajanja postupka od oko šest godina na tri nivoa nadležnosti ne može smatrati pretjeranom ili nerazumnom dužinom trajanja postupka. Ova presuda Evropskog suda je pravosnažna danom donošenja i podnosilac predstavke nema pravo žalbe“, naglasila je Pavličić.

rtcg.me

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Скочи на траку са алаткама