Kako do naknade za vrijeme nezaposlenosti

Foto: Mondo/Filip Despotović

Pročitajte ko i na koji način može ostvariti pravo na naknadu Zavoda za zapošljavanje kada nije u radnom odnosu.

   Na osnovu Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, prijavom na Zavod imate pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, ako je radni odnos prestao bez vaše saglasnosti ili krivice.

Takođe, za vrijeme korišćenja ove novčane naknade, imate pravo na zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje.

DOKUMENTACIJA

Zahtjev za naknadu podnosi se područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje (u mjestu gdje ste bili prijavljeni) i prilažu sledeća dokumenta:

– zaključena radna knjižica ( da je u knjižici upisan tačan datum prestanka radnog odnosa)
– ugovor o radu (svaki zaposleni bi trebalo kod sebe da ima jedan primjerak ovog ugovora)
– otkaz ugovora o radu ili prestanku radnog odnosa
– lista o ostvarenom stažu osiguranja (izdaje Fond PIO)
– dokaz o odjavi sa osiguranja (po prestanku radnog odnosa ovaj dokument izdaje poslodavac)

Zavod za zapošljavanje će u roku od 20 dana riješti zahtjev za priznavanje prava na naknadu.

Na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti imate pravo od dana kada je prestao vaš radni odnos, ali se Zavodu morate prijaviti u roku od 30. Tada ujedno podnosite i zahtjev za naknadu. U slučaju da iz nekog razloga zakasnite sa prijavom naknadu možete dobiti, ali se ona računa od dana podnošenja zahtjeva.

mondo.me

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Скочи на траку са алаткама