Komunalno-Lim sanira puteve u većini mjesnih zajednica u Bijelom Polju

Gostujući u emisiji Građanima u susret na Radiju Bijelo Polje direktor DOO Komunalno Lim Radenko Vujošević i tehnički direktor ovog preduzeća koje obavlja djelatnost od javnog interesa Senad Pačariz, prezentovali su realizaciju programa rada za ovu godinu i dosadašnjih ostvarenih rezultata.

Realizujući Plan i program rada za 2016. godinu DOO Komunalno Lim je redovne poslove u prethodnom periodu obavljalo u ukupno 5 radnih jedinica.

Da podsjetimo da su u nadležnosti ovog preduzeća poslovi: sakupljanje, transport i depnovanje smeća i drugog otpada, održavanje  parkova i drugih zelenih površina, pranje i polivanje trotara i ulica, održavanje i čišćenje saobraćajnica i trotoara, održavanje i zaštita lokalnih puteva, pružanje usluga grijanja, pružanje pijačnih usluga, pružanje pogrebnih usluga i održavanja gradskog groblja i kapele u Nikoljcu i groblja na Loznicama, pružanje usluga iz oblasti ZOO higijene.

Sve pomenute poslove Društvo je obavljalo preko RJ „Čistoća,zelenilo i deponija“,  RJ „Pogrebno“, RJ „Pijaca i tržnica“, RJ „Putevi“ i RJ „Održavanje“.

Direktor Vujošević je istakao da su radnici i mehanizacija Komunalnog preduzeća “Lim“ u proteklih pet mjeseci ugradili oko 8000 metara kubnih nasipa na putnim pravcima u mjesnim zajednicama Lipnica, Obrov – Loznice, Goduša, i Dobrakovo, a trenutno se radi u Sutivanu, gdje je u planu ugradnja oko 1.600 m3 tamponskog sloja.

-Ovih dana komunalci su angažovani na krpljenju udarnih rupa na putevima, a trenutno se radi na putnom pravcu Gubavač – Bistrica. Do sada smo veliki dio posla odradili u gradskom i prigradskom jezgru, a slične poslove planiramo da odradimo i na seoskom prodručju. Shodno nalozima Sekretarija za stembeno komunalne pooslove i saobraćaj utvrdićemo koji su nam prioriteti u smislu rješavanja onih problema u dijelu putne infrastrukture odnosno tzv.“ udarnih rupa“, kazao je Vujošević.

On je dalje naglasio na ih očekuju nas dalji poslovi na ovom planu i nadamo se da ćemo do kraja godine ispoštovati dinamiku,  odnosno, ostvariti zacrtane planove.

Veoma važna aktivnost, ne samo za Društvo, već za Opštinu i region planirana za 2016. godinu, jeste aktivnost usmejerena na trajnom rješavanju pitanja zbrinjavanja otpadi u saradnji sa lokalnom upravom i resornim ministarstvom, a sve u skladu sa Državnim  planom o upravljanju otpadom.

Tehnički direktor ovog preduzeća Senad Pačariz je naglasio da lokalna uprava ulaže velike napore na implementaciji Državnog plana upravljanja otpadom. S obzirom na direktivu Evropske unije kojom je predviđeno da se do 2020. godine recklira minimum 50 posto otpada, Opština Bijelo Polje je pristupila izradi  odgovarajućeg plana i među prvim Crnoj Gori izradila isti.

Zbog pojave sve većeg broja divljih deponija na teritoriji opštine i potrebe za njihovim stalnim uklanjanjem, planira se kupovina jednog kamiona kipera sa grajferom kao i određenog broja kontejnera kako bi Komunalno-Lim realizovalo planirano proširenje terena za pružanje usluga, posebno usluga sakupljanja i odvoza smeća i drugog otpada.

Oni su dalje naglasili da će u narednih mjesec dana biti sanirani putevi u mjesnim zajednicama Gubavač, Kanje, Bistrica, Čeoče, Cerovo, Crhalj, Nedakusi, Potkrajci, Njegnjevo, Kukulje i Lješnica.

Komunalno preduzeće „Lim“ održava oko 200 km lokalnih putnih pravaca na području naše opštine, na njima je angažovano 20 putara i u tom dijelu nema prekobrojnih radnika.

DOO Komunalno Lim je počelo pripreme za zimsku sezonu, a naručene su dovoljne količine rizle, soli i šljake, dok je mehanizacija na zadovoljavajućem nivou.U toku su, takođe, pripreme oko obezbjeđivanja industrijske soli i rizle za nasipanje puteva tokom zimskih mjeseca, i oni će na vrijeme biti dopremljeni do kritičnih dionica na svim putnim pravcima.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Скочи на траку са алаткама